Saturday, 18/08/2018 - 22:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gio Mỹ
Số: CÔNG VĂN HUWONGS DẪN THI HSG ,7
Tên: (CÔNG VĂN HUWONGS DẪN THI HSG ,7)
Số: KẾ HOẠCH THI GV TPT ĐỘI GIỎI
Tên: (KẾ HOẠCH THI GV TPT ĐỘI GIỎI)
Số: CV CHUẨN BỊ CHO THI TN NPT
Tên: (CV CHUẨN BỊ CHO THI TN NPT)
Số: 6072/BGDĐT- CNTT
Tên: (6072/BGDĐT- CNTT)
Số: 53/2012/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT)
Số: 53/2012/TT-BGDĐT
Tên: (53/2012/TT-BGDĐT)
Thư viện ảnh